ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng và cảm ơn Khách hàng đã đến với Website của BLOOK. BLOOK rất mong Khách hàng có thể dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản sau đây về thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng và BLOOK.

1. XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Trang thông tin điện tử này (Website) được cung cấp theo các Điều Khoản Sử Dụng và bất kỳ Quy định, Chính Sách và Thủ Tục nào có thể được Khách hàng hành sau này liên quan đến việc sử dụng Website. Người sử dụng hay truy cập thông tin từ Website dưới đây gọi chung là “Người dùng”. Khi sử dụng Website này đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và có hiệu lực tương tự như Khách hàng thỏa thuận đã được ký kết. 

2. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

 • Website được thiết kế với mục đích cung cấp cho Khách hàng các thông tin về dịch vụ, sản phẩm và các dịch vụ mua sắm trực tuyến. Các sản phẩm, dịch vụ có trên Website đều do BLOOK sản xuất, cung cấp và phân phối, có trụ sở chính tại 6A Ngô Quyền, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. BẢN QUYỀN

 • Người dùng xác nhận rằng nội dung, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở nội dung văn Khách hàng, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, biểu đồ hay các tài liệu khác được đăng tải trên Website này đã được bảo hộ theo Luật về Khách hàng quyền, Nhãn hiệu thương mại, Phát minh sáng chế hay các văn Khách hàng pháp luật hay Thỏa thuận về Sở hữu trí tuệ khác và Người dùng chỉ được phép Nội dung này khi có sự chấp thuận rõ ràng từ BLOOK

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BLOOK

 • BLOOK có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ Website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
 • BLOOK có quyển thực hiện các biện pháp an ninh đề bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên Website.
 • Khi sử dụng Website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của BLOOK. Theo đó, BLOOK không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của Website.
 • Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng Website do người sử dụng tự nguyện cung cấp Khách hàng các hình thức khác nhau trên Website có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của BLOOK. 
 • BLOOK cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, BLOOK sẽ thông báo tới người sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù có các Công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, BLOOK không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên Website đều không được xem là thông tin triệt, BLOOK được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào,
 • BLOOK được phép sử dụng bất kỳ ý tưởng hay khái niệm nào mà Khách hàng đã đưa lên Website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. BLOOK không có trách nhiệm phải bồi thường hay thường cho người cung cấp.
 • Khách hàng phải ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà Khách hàng gửi phải nằm trong quyến hạn sử dụng của Khách hàng, điều đó có nghĩa BLOOK sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.
 • BLOOK có quyền từ chối một số tài liệu Khách hàng gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 

 • Khách hàng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng Website của BLOOK, không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Website của những người sử dụng khác, không can thiệp vào hoạt động và quản lý Website của BLOOK.
 • Khách hàng nhận thức rõ và chấp nhận rằng BLOOK và/hoặc các công ty thành viên đơn vị trực thuộc nhân viên BLOOK không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của Khách hàng khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Website với bất kỳ nguyên nhân gì.
 • Nếu Khách hàng không hài lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất Khách hàng nên thực hiện là chấm dứt truy cập sử dụng thông tin trên Website.

6. SỬA ĐỔI QUY TẮC

 • Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần phải thông báo trước. Khi có sửa đổi, nội dung cập nhật sẽ được đưa lên Website. Điều khoản sử dụng sửa đổi sẽ tự động có hiệu ngay lập tức khi nội dung này được cập nhật trên Website.